Over Dairy Academy

Royal A-ware heeft in 2014 het initiatief genomen tot de oprichting van een kennisplatform voor melkveehouders die melk aan Royal A-ware leveren. In samenwerking met deskundige kennispartners wordt jaarlijks een aantrekkelijk aanbod van workshops en events voor u samengesteld. Daarmee wordt bijgedragen aan het op niveau houden van vakkennis in de melkveehouderij. 

Bent u melkveehouder en geïnteresseerd in het aanbod van de Dairy Academy?

Login compleet aanbod Dairy Academy

 

Het Dairy Academy team

Dairy Academy wil het ondernemen voor u gemakkelijker, inzichtelijker en plezieriger maken. In samenwerking met kennispartners delen we praktijkkennis onder andere via workshops. We kunnen van elkaar leren en samen progressie maken.
Manager Anneke Jorritsma–van der Zijl


Ik vind het belangrijk dat u de materie die u opsteekt tijdens de workshops gemakkelijk kunt toepassen op uw eigen bedrijf. We nemen daarom altijd een praktijkcasus in het dagprogramma op. U kunt dan direct zelf in de praktijk met de materie aan de slag.
Trainer Dairy Academy Geraldine Haverkamp


Door contact met zowel melkveehouder als kennispartner hoor ik aan beide kanten wat er speelt of nodig is. Hierdoor kan ik partijen bij elkaar brengen om samen het gewenste resultaat te bereiken. Op deze manier wil ik bijdragen aan een uiteindelijk efficiëntere bedrijfsvoering en versterkte positie voor u als ondernemer.
Accountmanager Dairy Academy Inge van Weperen


Met een melkveebedrijf als thuisbasis en het contact met de verschillende kennispartners en melkveehouders ben ik mij bewust van de actualiteiten in de sector. Aan de hand van de aanwezige kennis en het delen van ervaringen tussen bedrijven hoop ik een bijdrage te kunnen leveren gericht op u en uw bedrijfsvoering!
Assistent Dairy Academy Jesse Wijbenga


Kennispartners

Samenwerken aan een duurzame en gezonde veestapel
Bles Dairies
Jurjen Boerrigter
Compleet programma voor gezonde en veilige opfok van kalveren
Denkavit
Ydo Homma
Eerlijk en oprecht advies én no-nonsense oplossingen.
DLV Advies
Groeiend inzicht
Eurofins Agro
Bob Fabri
Met gezonde koeien en een hoge efficiëntie naar een beter rendement
ForFarmers
Robert Meijer
Samen werken aan diergezondheid
Royal GD
Slimme, op maat gemaakte oplossingen voor ieder melkveebedrijf
GEA
Sjaak Bronkhorst
Biestmanagement: Het succes van uw veestapel begint op dag één!
SCCL
Klaas-Willem Nieuwland
De juiste stierkeuze voor een sterk fundament van uw veestapel
Semex
Anne Terpstra
UNIFORM-Agri is gespecialiseerd in managementsoftware voor de melkveehouderij
GD
Tineke Ammerlaan-Sieperda
Stalinrichtingsconcepten met comfort voor koe én boer!
Spinder
Rudmer Hilverda